นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า หลังมีการเปิดให้ประชาชนยกเลิกการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

 

 

 

 

ระหว่าง เม.ย.-มิ.ย. ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com วันที่ 4 เม.ย.63ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนเนื่องจากลงทะเบียนข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้น ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นมา จนถึงเวลา 18.00 น. มีผู้เข้าไปลงทะเบียนยกเลิกแล้วประมาณ 130,000 ราย

ขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนรับเงินชดเชย ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.– 4 เม.ย.63 มีผู้เข้าลงทะเบียนรับเงินชดเชยแล้วทั้งสิ้น 24.1 ล้านราย
"ถ้าหากผู้ที่ลงทะเบียนตัดสินใจกดยกเลิกการลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ เนื่องจากช่องทางนี้เป็นทางออกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดและกรอกข้อมูลเป็นเท็จ เพื่อหวังว่าภาครัฐบาลจะไม่ตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ทั่วถึง แต่ในทางปฏิบัตินั้นรัฐบาลมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด"
 
ดังนั้น เพื่อให้คนเหล่านี้ไม่มีความผิด จึงเปิดให้มีการยกเลิกลงทะเบียนขึ้นมา ส่วนใครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลจะต้องรอข้อความ SMS แจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จก่อน จึงจะแก้ไขได้เท่านั้น