หลังจากที่ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะดำเนินการระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งที่ 1218/2563 ระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราว ยกเว้นการนำเข้า ส่งออกสินค้าตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้าและคนประจำรถคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น

ปัจจุบันยังคงมีแรงงานชาวลาว เดินทางมายังจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์ข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัดมุกดาหารจึงได้ผ่อนผันให้แรงงานดังกล่าว เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยง ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศ ระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล อย่าง เคร่งครัด โดยจะไม่มีการผ่อนผันให้เดินเข้า-ออก ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

หวั่นเชื้อลุกลาม  ลาว ขอไทยปิดด่านถาวรไม่มีกำหนด ชาวลาวยังไร้ทิศทาง

ส่งผลให้ที่ ด่านชายแดนไทย จังหวัดมุกดาหาร มีแรงงานชาวลาว ตกค้างอยู่ เพื่อรอเดินทางกลับ สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ยังไม่รู้ทิศทางว่าจะได้เดินทางกลับประเทศลาวหรือไม่ และจะได้กลับเมื่อไหร่

หวั่นเชื้อลุกลาม  ลาว ขอไทยปิดด่านถาวรไม่มีกำหนด ชาวลาวยังไร้ทิศทาง

ขณะที่ ทางเพจ เป็นเรื่อง เป็นลาว ได้เปิดข้อมูล จากทางการลาวที่จะปิดด่านโดยสิ้นเชิงและขอให้ พี่น้องชาวลาวยังอยู่ในเมืองไทยต่อไปในช่วงเวลานี้ก่อน  “ลาวปิดด่านสิ้นเชิงวอน “คนงานลาว” อยู่เมืองไทยต่อไป

3 เม.ย.2563 กระทรวงต่างประเทศลาว ทำหนังสือด่วนมาก ถึงสถานทูตไทย ประจำนครหลวงเวียงจันทน์ รัฐบาลลาว จะปิดด่านสากลอย่างสิ้นเชิง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จะไม่ให้คนเข้า-ออก ยกเว้นรถบรรทุกสินค้า ตั้งแต่วันที่ 3-19 เม.ย.2563

ก่อนหน้านั้น ทางการลาวและไทย ได้ผ่อนปรนให้แรงงานลาวกลับประเทศได้ แต่ระยะหลัง จำนวนแรงงานเพิ่มมากขึ้น และหลั่งไหลมาไม่หยุด

กระทรวงการต่างประเทศลาว ยังขอร้องให้ฝ่ายไทยช่วยแนะนำแรงงานลาว ห้ามเคลื่อนย้าย และขอความร่วมมืออยู่ในประเทศไทยไปก่อน เพื่อสกัดกั้นไม่ให้การระบาดของโควิดใน สปป.ลาว แผ่ลามออกไปมากกว่านี้

อนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ทำหนังสือสั่งการให้ปิดด่านสะพานมิตรภาพ 2 อย่างสิ้นเชิง ในวันที่ 4 เม.ย.นี้ หากพ้นจากวันนี้ไป แรงงานลาวมาที่มุกดาหาร ก็จะจัดสถานที่พักให้อยู่เอกเทศ เหมือนกักบริเวณ รอคอยกว่าด่านจะเปิดอีกครั้ง

หวั่นเชื้อลุกลาม  ลาว ขอไทยปิดด่านถาวรไม่มีกำหนด ชาวลาวยังไร้ทิศทาง

ขอบคุณ  เพจ เป็นเรื่อง เป็นลาว