1 เม.ย.2563-หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา ตลอดแนวกว่า 5 กม.ที่เคยคลาคล่ำไปด้วยประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกาย และพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจ ณ สถานท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทุกชั้นชนที่นี่

 

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

 

 

                 บัดนี้แทบจะกลายเป็นหาดร้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ผู้คนส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน เพื่อกันตัวเองไม่ให้เป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีเพียงแค่ชาวบ้านบางส่วนนำอวนมาล้อมจับปลาบริเวณชายฝั่ง เพื่อนำไปขาย หรือไม่ก็แบ่งปัน กลับบ้านประกอบอาหารให้ผ่านไปแต่ละมื้อ ในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคืองอยู่ในขณะนี้

          เรื่อง / ภาพ : จรูญ ทองนวล (Charoon Thongnual) NationPhoto

 

 

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน  

 

 

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

 

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

 

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

 

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

 

 

หาดชลาทัศน์ สงขลาสุดเหงา ในวันที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน