นายสมพร จารึกกลาง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก จ.ตราด ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อขอความช่วยเหลือให้มีเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ หลังจากตนเองถูกสอบ จากกรณีที่ออกมาโพสต์ในเรื่องของอุปกรณ์ขาดแคลน

 

 

 

เทคนิคการแพทย์ฉะแหลกถูก รพ.สอบสวนเพราะทำเรื่องขออุปกรณ์แพทย์

 

 

 

 

 

 

โดยข้อความดังกล่าวระบุว่า "ตั้งกรรมการสอบโดยคนที่ไม่มีความรู้ด้านวิชาชีพของเขาเลย โดนสอบว่าทำผิดมาตรฐา วิชาชีพ เลือกสอบเฉพาะบางคนที่ไม่ชอบ ใช้อำนาจสั่งให้แสดงความรับผิดชอบโดยการให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

 

 

ผมผิดอะไรครับ แค่การลาไม่ไปทำงาน ท่านยังจ้องจะเอาผิดไปนั่งประชุมให้ท่านโขกสับ ข่มขู่ไม่ให้พูดให้ชี้แจงแค่ลดแรงปะทะกลัวจะห้ามใจไม่ไหวทำร้ายท่านครับ คนตราดช่วยให้ความยุติธรรมผมด้วยครับ แค่ออกมาเรียกร้องขอเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนคนตราด แค่นั้น

 

 

 

เทคนิคการแพทย์ฉะแหลกถูก รพ.สอบสวนเพราะทำเรื่องขออุปกรณ์แพทย์

 

 

 

เทคนิคการแพทย์ฉะแหลกถูก รพ.สอบสวนเพราะทำเรื่องขออุปกรณ์แพทย์