เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาตัดสินเรียงกระทงลงโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น 20 ปี  นายพรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี กับพวก ในคดีที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2550 ที่มีองค์การค้าของคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นผู้ขาย วงเงิน 9.9 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้า 50% เป็นเงิน 4.4 ล้านบาท ให้กับผู้ขาย ทั้ง ๆ ที่ไม่มีหลักประกันในการชำระเงินล่วงหน้าแต่อย่างใด 

       สำหรับ นายพรชัย โควสุรัตน์ ยังมีอีกหลายคดีที่ถูก คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว อาทิ กรณีจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงิน 2.7 ล้านบาท และการก่อสร้างถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร วงเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งสำนวนการไต่สวนพร้อมความเห็นไปยังสำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 แล้ว ,กรณีกำหนดเงื่อนไขคุณลักษณะรถยนต์ในโครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของ อบจ.อุบลราชธานี 19 คัน โดยมิชอบ 

    โดยคดีการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของ อบจ.อุบลราชธานี ก่อนหน้านี้  ตรวจสอบพบว่า อบจ.อุบลราชธานี ทำสัญญากับเอกชนรายหนึ่งเพื่อเช่ารถขุดจำนวน 40 คัน รับเหมาเครื่องจักรกลหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) และจักรยานยนต์กู้ชีพ รวมเป็นเงินประมาณ 114 ล้านบาท โดยพบว่าเอกชนรายดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือญาติของนายพรชัย ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าไปตรวจสอบ และเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจมิชอบด้วยกฎหมาย จึงส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ไต่สวน