เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19    โดยประเทศไทยมีรายงาน ผู้ป่วยใหม่จำนวน 120 ราย ยอดสะสมรวม 1,771 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิต 12 ราย ผู้เสียชีวิตคือคนที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคได้ มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน

รายที่ 1 เพศชาย อายุ 79 ปี อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีโรคประจำตัว เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง เดินทางไปร่วมงานแต่งงานในมาเลเซียเมื่อวันที่ 7 มี.ค.เริ่มป่วยวันที่ 20 มี.ค.และเข้ารักษาอาการที่ รพ.ของรัฐเมื่อวันที่ 23 มี.ค. แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงกลับมา รพ.อีกครั้งในวันที่ 27 มี.ค.เริ่มมีอาการไข้ 39.1 องศาฯและอาการปอดอักเสบ ต่อมาส่งตัวไปยัง รพ.ประจำจังหวัดก่อนจะเสียชีวิตในวันที่ 30 มี.ค.
 
รายที่ 2 อายุ 58 ปี อาชีพนักธุรกิจ กลับมาจากประเทศอังกฤษเริ่มป่วย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม มีไข้ ไอ มีเสมหะกลับถึงไทยวันที่ 14 มีนาคม เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในวันที่ 15 มีนาคม และเสียชีวิตวันที่ 31 มีนาคม 2563