เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 ที่กองบัญชาการกองทัพบก มีรายงานข่าวว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อรับทราบสถานการณ์โควิด-19 โดย ขอให้ ทุกหน่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชนและกำลังพล ในเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ข้าราชการ ,ลูกจ้างประกันสังคม และกลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ติดต่อกัน แต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ "เราไม่ทิ้งกัน.com" เท่านั้น ล่าสุดกองทัพบกพบว่า  มีเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากกว่า 40 เว็บไซต์ ที่หลอกลวงประชาชน

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          พร้อมกันนี้ รองผบ.ทบ. ยังได้เน้นย้ำ แม่ทัพภาค และ รอง ผอ.กอ.รมน.ระดับทัพภาค ตรวจสอบสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น เช่น ไข่ไก่ และต่อไปมีแนวโน้มราคาจะแพงสูงขึ้น เช่น ข้าวสาร ,น้ำมันพืช ,น้ำดื่ม ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ฝากชื่นชมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้อย่างดี ต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าไวรัสสามารถติดต่อได้ 2 ทางคือ ทางละอองน้ำลาย และทางการสัมผัส

 

          "ฝาก ผบ.หน่วยไปดูแล บ้านพักอาศัยในหน่วยทหาร ว่ามีแอลกอฮอล์ ,หน้ากากอนามัยหรือไม่ ในขณะที่ การเกณฑ์ทหาร ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) และ กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) ต้องเตรียมมาตรการต่างๆให้พร้อม การสมัครใจเข้ารับราชการต่อของพลทหาร ต้องไม่มีการบังคับ และขยายเวลาสมัครรับราชการถึงวันที่ 24 เม.ย.63" รองผบ.ทบ. กล่าว