เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายประเทศได้รับผลกระทบ จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น การดูแลตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด

 

 

 

 

ล่าสุด มหาลัยวิทยาลัยแพทย์คุนหมิง ออกคู่มือป้องกัน covid-19 เป็นภาษาไทยมาให้ได้ติดตามกัน รับประทานอาหารอะไรที่มีประโยชน์ รวมถึงความเชื่อแบบผิดๆ ในคู่มือได้มีการอธิบายเอาไว้อย่างครบถ้วน

 

 

CR.Drama-addict