เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก "ธนาคารธนชาติ" ได้ออกมาประกาศข้อความว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ธนาคารขอเรียนแจ้งว่า มีพนักงานธนชาต สาขา หางดง 1 ราย ได้รับการยืนยันผลตรวจจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อโรค COVID-19 ธนาคารมิได้นิ่งนอนใจได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

                 ขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางธนาคารได้ติดต่อลูกค้าที่รับบริการโดยตรงจากพนักงานคนดังกล่าว และดำเนินการส่งตรวจเพื่อหาเชื้อ รวมทั้งได้มีการปิดสาขาหางดง เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ตลอดจนมีการแยกพนักงานกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเฝ้าระวัง ให้หยุดพักงาน 14 วัน เพื่อเฝ้าอาการ

 

 

"ธนชาต" ปิดสาขาหางดง พนักงานติดโควิด 1 ราย

 

 

                 สำหรับลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลสาขาที่ ปิด ให้บริการได้ที่ Thanachart Bank Facebook หรือ thanachartbank.co.th และเพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 ธนาคารแนะนำท่านทำธุรกรรมผ่านช่องทาง ATM, T-Connect, ธนชาต iNet และ Call Center โทร. 1770 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

"ธนชาต" ปิดสาขาหางดง พนักงานติดโควิด 1 ราย