30 มีนาคม 2563 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งต่อพนักงานว่า เตรียมหยุดโรงงานผลิตรถยนต์ 3 แห่ง และเครื่องยนต์ ที่ศูนย์การผลิตแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นไป  

 

 

ทั้งนี้เป็นไปตามแผนปรับกำลังผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่ยอดขายรถยนต์ลดลง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การปฎิบัติงานของพนักงานในส่วนการผลิต สอดคล้องกับแผนการผลิต และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐ

 

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้พนักงานในส่วนการผลิตโดยตรง(Direct) หยุดงานเป็นการชั่วคราว โดยได้รับค่าจ้าง 85% ในระหว่างที่หยุดงานดังต่อไปนี้

 

ส่วนผลิตรถยนต์

 

โรงงานที่ 1 วันที่ 1-26 เมษายน 2563

โรงงานที่ 2 วันที่ 1-19 เมษายน 2563

โรงงานที่ 3 วันที่ 1-22 เมษายน 2563

 

ส่วนผลิตเครื่องยนต์และอื่นๆ

 

โรงงาน MEC - Engine 4N/4D/4M/4G วันที่ 1-19 เมษายน 2563

โรงงาน MEC - Engine 3A9  วันที่ 1-22 เมษายน 2563

โรงงาน MEC - Press/Plastic วันที่ 1-19 เมษายน 2563

โรงงาน MEC - KD วันที่ 6-19 เมษายน 2563

 

สำหรับฐานการผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จ.ชลบุรี ถือว่าใหญ่ที่สุดของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส นอกประเทศญี่ปุ่น ด้วยกำลังผลิต 4.4  แสนคันต่อปี รองรับตลาดในประเทศและส่งออกไปทั่วโลก