เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 563 - รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงกลาโหม ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ของกองทัพทั้งหมด และโรงพยาบาลทหารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลืองานของกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสำรวจพยาบาลทหาร ที่บางส่วนออกไปอยู่นอกสายงาน ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล เพื่อนำกลับมาช่วยเหลืองานด้านการแพทย์ นอกจากนี้ ได้ติดต่อแพทย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ให้กลับมาช่วยงานเช่นกัน

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          สำหรับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพ จะสนับสนุนงาน กระทรวงสาธาณสุข ซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ที่จะบริหารจัดการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีการแจ้งยอดและขึ้นบัญชีไว้ ว่าในโรงพยาบาลทหารมีห้องหลายประเภท จะรับผู้ป่วยได้จำนวนเท่าไร เบื้องต้นที่ประชุมได้ข้อสรุปกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม เพื่อจัดทำแผนในการบริหาร จะมีเตียงสำหรับผู้ป่วยหนัก 98 เตียง สำหรับผู้ป่วยไม่หนักมี 471 เตียง รวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่ใช้พื้นที่ของเสนารักษ์ และพื้นที่ที่ถูกปรับปรุงเช่น โรงนอน อาคารรับรองในค่ายทหาร อีก 3 พันเตียง