อีกหนึ่งมาตรการที่ตอบโจทย์ในช่วงนี้มากที่สุด นั้นก็คือมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์"โควิด-19"
โดยรัฐบาลได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในและนอกระบบ กับมาตรการจ่ายเงินเยียวยา "ลูกจ้าง" จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

 

 

 

 

ตั้งแต่ เมษายน-พฤษภาคม 2563 สำหรับ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ทำอาชีพอิสระ ที่ไม่มีประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการที่นายจ้างหรือธุรกิจต้องหยุดกิจการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
 
 
หลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเดือน
 
1.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 
2.บัตรประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนายจ้าง
3.รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
4.ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

*ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตลอด 24 ชม. ควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้โดยตรง ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิผ่านทาง sms *
 
หลังลงทะเบียนแล้ว จะได้รับเงินภายใน 7 วันทำการ หากมีผู้ลงทะเบียนเกิน 3 ล้านคน ทางกระทรวงการคลังจะเสนอ ครม. ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม 
 
เปิดหลักเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เว็บไซต์ "เราไม่ทิ้งกัน"