จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่รายงานข้อมูลประจำวัน ของสถานการณ์ของ โควิด – 19 จังหวัดสกลนคร ล่าสุดวันนี้ (26 มี.ค.63) ได้ออกประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ระบุว่า เรื่องแจ้งข้อมูลผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 กรณี ช่างไฟสนามบินสกลนคร  จากกรณีที่มีข่าวว่า มีคนสกลนคร ที่ทำงานเป็นช่างสนามบินสกลนคร มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่กทม. จากการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จำนวน 2 ครั้ง ( ครั้งแรก 18 มีนาคม 2563 ครั้งที่สอง 23 มีนาคม 2563 ) ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อโควิด – 19 ทั้งสองครั้ง เพื่อความสบายใจของผู้ที่ทำงานในสนามบิน และผู้โดยสาร ที่นั่งมาในเครื่องบิน คืนวันที่ 16 มีนาคม 2563 จาก ดอนเมือง – สกลนคร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงแจ้งข้อมูลมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

ขณะที่รายงานสถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 พบว่า ยืนยันผู้ป่วยในสกลนคร 0 ราย การกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จำนวน 774 ราย เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 67 ราย รู้ผลแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 65 ราย รอผลตรวจ 2 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทวีป  ศรีสุชาติ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สกลนคร