เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้บูรณาการร่วมกัน ในแต่ละพื้นที่ จังหวัด ชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19อย่างรัดกุมแล้มเข้มข้นมากที่สุด
 

 

 

 

 

ล่าสุด ที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา คุมเข้มเอาจริง ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดด้วยการจัดทำอุโมงค์
 
โดยเทศบาลตำบลเสิงสาง ได้จัดทำอุโมค์ฆ่าเชื้อราคาต้นทุนไม่กี่บาท ทำเป็นโครงเหล็กมีผ้ายางคลุมเพื่อให้ประชาชนเดินผ่าน และฆ่าเชื้อก่อนเข้าตลาดที่สำคัญจะต้องสวม หน้ากากอนามัยทุกคน (100%)หากไม่สวม ก็ไม่สามารถเข้าตลาดได้ #เสิงสางต้องรอด
ขอให้ใช้ทางเข้าหน้าตลาด เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
 
อำเภอเสิงสางเอาจริง จัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด
 
อำเภอเสิงสางเอาจริง จัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอเสิงสางเอาจริง จัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อโควิด

 

เครดิตภาพ: เทศบาลตำบลเสิงสาง
และคุณวัชระ  อรุณใหม่