เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ครม. เห็นชอบให้ดูและมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส "โควิด- 19" ในระยะที่ 2 ซึ่งกลุ่มที่จะดูแล กลุ่มแรงงาน ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยจะเพิ่มสภาพคล่องสนับสนุนเงิน 5,000 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

 

 

 
              ซึ่งจัดการประเมินมีจำนวน 3 ล้านคนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฉุกเฉินให้กู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายโดยคิดดอกเบี้ย 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน โดยไม่มีหลักประกันและสินเชื่อพิเศษปล่อยกู้ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนแต่มีหลักประกัน ตลอดจนถึง โรงรับจำนำให้ดอกเบี้ยต่ำ
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เยียว"ลูกจ้างชั่วคราว"ได้รับผลกระทบ "โควิด-19"
ลงทะเบียนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่าน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. บัตรประชาชน
2.ข้อมูลส่วนบุคคล
3.ข้อมูลนายจ้าง
4.แจ้งส่งเข้าพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร
- พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
-โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 
เปิด 4 ขั้นตอนลงทะเบียนเว็บ เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท

ขณะเดียวกันสามารถยื่นคำร้องผ่านธนาคารของรัฐ ที่ธนาคารออมสิน กรุงไทย ธอส.แต่ไม่แนะนำโดยขอให้รอผ่านทางออนไลน์ พร้อมนำหลักฐานบัตรประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคล และความเดือนร้อน แจ้งส่งเข้ามาพร้อมหมายเลขพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร