คมชัดลึกออนไลน์ 4 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

เปิดอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน 6 ข้อ ต้องปฎิบัติ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

24 มีนาคม 2563 - 15:46 น.
โควิด19,พรกฉุกเฉิน,นายกรัฐมนตรี,อัปเดตสถานการณ์โควิด
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 9,105 ครั้ง

เปิดอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน 6 ข้อ ต้องปฎิบัติ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก


เมื่อเวลา 14.00 น. (24 มีนาคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบการใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยจะเริ่มประกาศวันที่ 26 มี.ค. พร้อมยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นศูนย์ฉุกเฉิน แบบ ศอฉ.  

 

 

 

 

 

ขณะเดียวกันรายละเอียดและอำนาจ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีดังนี้
 
ตามอำนาจ พ.ร.ก.จะทำอะไรได้บ้าง?
- ศอฉ.โควิด จะออกประกาศ เพื่อบังคับใช้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และการพิจารณาว่า จะบังคับใช้ในประเด็นใดบ้าง ทั้งข้อความร่วมมือ และมีบทลงโทษหากฝ่าฝืน

อำนาจ พ.ร.ก.มีอะไรบ้าง
-ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
- ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
- ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
- ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
- ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

มีโทษหรือไม่?
-มาตรา 18 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
 
 
 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ