กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศได้เร่งระดมสรรพกำลังพร้อมออกมาตรการควบคุมให้การแพร่ระบาดลดน้อยลง และอยู่ในวงจำกัด

 

 

 

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) ออกประกาศติดตามหาผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ 4 กลุ่ม โดยเฉพาะผู้โดยสารรถประจำทาง ปอ.สาย 70 และรถตู้สายเดอะมอลล์-ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 8-20 มีนาคม มีนาคม โดยเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล covid 19 นนทบุรี เนื่องจากทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ไปที่คลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

          สำหรับไทม์ไลน์และสถานที่มีดังนี้ วันที่ 8-14 มีนาคม 2563 รถโดยสารประจำทาง ปอ. สาย 70 จากประชาชื่น-สนามมวยลุมพินีและราชดำเนิน (ผู้โดยสาร) วันที่ 8-20 มีนาคม 2563 รถตู้เดอะมอลล์-ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (คนขับรถคันที่ 53 ขับวันละ 1-3 เที่ยว) วันที่ 13 มีนาคม 2563 การสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี วันที่ 14 มีนาคม 2563 งานบวช วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ สสจ.นนทบุรี ระบุว่า สำหรับรถตู้ในขณะนี้ผู้ขับรถตู้คันที่ 53 มีผลยืนยันเป็นบวก คือติดเชื้อ ซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันตนเองในขณะที่ยังไม่ทราบตารางเวลารถตู้ชัดเจนจึงขอแนะนำผู้โดยสารรถตู้คันดังกล่าวหรือสายดังกล่าวได้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองหรือผู้ใกล้ชิดประมาณ 14 วัน เช่นเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ปี 4 เข้าสอบระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. มีผลยืนยันเป็นบวก จึงแนะนำผู้เข้าสอบหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานที่ดังกล่าวได้เฝ้าระวังตนเอง สังเกตอาการตนเอง หรือผู้ใกล้ชิดประมาณ 14 วัน

          ขณะเดียวกันจากกรณีมีการแชร์ภาพคนแห่นั่งเล่นริมหาดวอนนภา บางแสน จ.ชลบุรี หลังรัฐบาลมีมาตรการสั่งปิดสถานที่ที่มีการชุมนุม หรือมีคนแออัด อาทิ สถานบันเทิง เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก 

          ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 จึงให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1.ให้ปิดสวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งบริเวณภายในและนอกอาคารในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 3.ให้ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 3.ให้ปิดตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชาในพื้นที่จังหวัตชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

          4.ให้ปิดสถานที่ที่ให้มีการเล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด และโบว์ลิ่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 5.งดการจำหน่าย หรือบริโภค หรือนำมาบริโภค ซึ่งอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และแอลกอฮอล์ทุกประเภท บริเวณสะพานชถมารควิถี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่ลาย ทั้งนี้ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการนี้ด้วย 6.ให้งดการใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มสังสรรค์ หรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด ในบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 02.00-06.00 น. ของวันถัดไป ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ให้มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด
 

 

 

 

          นอกจากนี้เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสารารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ก แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เห็นชอบให้ขอความร่วมมือ แนะนำ ประชาชนผู้ประกอบการ หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกคน ทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้ตลาดและตลาดนัดมีจุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้าสถานที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดและตลาดนัด (พ่อค้า/แม่ค้า) หากมีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงให้งดการเข้าไปในตลาดโดยเด็ดขาด และให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตั้งจุดคัดกรองประชาชนในสถานที่ดังกล่าว

          2.ให้สนามกอล์ฟ/สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ งดกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการเช่น กิจกรรมภายในคลับเฮ้าส์ เป็นต้น หรือกิจกรรมที่ต้องมีการรวมผู้ใช้บริการและเกิดความแออัด เช่นการจัดการแข่งขัน การมอบรางวัลต่างๆ เป็นต้น 3.ให้ผู้ประกอบการให้บริการ ร่ม เตียงใบ บริเวณพื้นที่ชายหาด ชายทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดวางร่ม เตียงผ้าใบ ให้มีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร หรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน และ 4.ให้สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการในเรื่องสุสาน ฌาปนสถาน กำหนดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิของประชาชนก่อนเข้าสุสาน ฌาปนสถาน หรือการวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ที่ประชาชนต้องใช้ร่วมกัน เช่น โรงอาหาร ห้องสุขา ศาลเจ้าของสุสาน เป็นต้น เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 3 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

          วันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าฯ แพร่ และ นพ.ขจร วินัยพาณิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ออกมาแถลงข่าวว่า จ.แพร่ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นเจ้าของสนามไก่ชนที่ อ.ลอง และผู้ป่วยรายนี้ยังไปบ่อนกาชนที่ ต.ปากกาง อ.ลอง บ่อนไก่ชนที่ ต.ทุงกวาว อ.เมืองแพร่ บ่อนไก่ชนที่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น โดยเฉพาะบ่อนไก่ชน ต.เวียงทอง เบื้องต้น อ.สูงเม่น สามารถติดตามตัวมาได้จำนวน 50 คนพร้อมรายชื่อและสั่งกักกันตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว

          ด้านนายประจักร์ จินดาจำรูญ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองแพร่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลทุ่งกวาว เข้าฉีดพ่นยาที่สนามไก่ชน ต.ทุ่งกวาว และสั่งการไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่อำเภอเมืองแพร่ ตามที่มีสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ มีมติให้สืบเสาะหากลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้นจึงขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการสืบเสาะหาประชาชนที่เข้าไปร่วมสนามชนไก่ ต.ทุ่งกวาว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม และสนามไก่ชน ต.เวียงทอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ให้จัดทำข้อมูลชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล เบอร์โทร(ถ้ามี) ของประชาชนที่ไปบ่อน ให้รวบรวมส่งข้อมูลให้กำนัน นอกจากนี้ยังเชิญกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุม พร้อมนำข้อมูลประชาชนที่ไปบ่อนไก่มาด้วย และทำความเข้าใจกับผู้ไปบ่อนด้วยว่าการทำข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค

          ทั้งนี้ได้มีข้าราชการตำรวจ 3 แห่ง ที่ไปสนามชนไก่ชนตำบลเวียงทองและตำบลทุ่งกวาวได้แสดงความรับผิดต่อสังคมเข้ารายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาจำนวน 11 คน สภ.ต้นสังกัด ได้สั่งให้กักกันตัวเพื่อควบคุมโรคพร้อมทั้งให้บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวได้กักกันตัว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไป เป็นเวลา 14 วัน และให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตัวให้ถูกสุขนิสัยตามหลักอนามัยในการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


          ขณะที่ จ.ลพบุรี นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าฯ ลพบุรี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพิ่มวางมาตรการในการคุมเข้มการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ของ จ.ลพบุรี หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเป็นรายที่ 2 ของจังหวัด ซึ่งเป็นชาววิเชียรบุรี เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เข้ารักษาตัวที่โรงพระยาบาลพระนารายณ์มหาราช และจากการสอบสวนพบว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มติดเชื้อจากสนามมวย นอกจากนี้ยังมีการส่งตรวจหาเชื้อจากสะสมจำนวน 43 ราย ไม่พบเชื้อ 39 ราย และรอผลการตรวจอีก 3 ราย

          ส่วนที่ จ.สงขลา ผู้ว่าฯ สงขลา ลงนามคำสั่งเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวที่มีความสุ่มเสี่ยง เช่น ร้านอาหาร รวมถึงอาหารที่อยู่ในคูหารถเข็น แผงลอยจำหน่ายอาหารและร้านเครื่องดื่ม โดยเปิดให้เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อบริโภค ตลอดจนปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งตลาดนัดให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม-12 เมษายน

          ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าที่ศาลากลางจังหวัดสตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าฯสตูล เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จ.สตูล โดยที่ประชุมมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้น พร้อมเตรียมออกคำสั่งเพิ่มเติมในการห้ามบุคคลจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ หรือลงตามเกาะแก่ง โดยทุกคนที่เข้ามาต้องมีใบรับรองแพทย์ติดตัวมาด้วยเท่านั้นเพื่อคัดกรองเชื้อโควิด-19 ส่วนบุคคลจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงที่จะกลับมาเยี่ยมญาติหรือบ้านในช่วงนี้ ร้องขอให้งดเดินทางเป็นการชั่วคราว หรือหากลงมาจริงให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความรู้ด้วยการกักตัวเองอยู่แต่ภายในบ้านตามวันเวลาที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอีกหลายจังหวัดที่เพิ่มมาตรการรับมือคนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับภูมิลำเนา