วันที่ 23 มีนาคม 2563 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอแจ้งปิดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ทุกคลินิกทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 

        อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :  ด่วน ศิริราช ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
       

 

 

            จะให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉิน  ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 
จนกว่า สถานการณ์โควิด จะคลี่คลายลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

           ผู้ป่วยสัมพันธ์ 02200-7727 
          โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
          ผู้ป่วยสัมพันธ์ 02849-6600 ต่อ 2004,2005

 

รพ.ทันตกรรมฯมหิดลแจ้งปิดคลินิกใน-นอกราชการ

 

รพ.ทันตกรรมฯมหิดลแจ้งปิดคลินิกใน-นอกราชการ