ใกล้วันแล้ว ย้ำเรื่องการเช็กสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน ตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะคืนให้กับบ้านพักอาศัยและกิจการขนาดเล็ก ส่วนวิธีการเช็กสิทธิ์กันนั้น ทำได้ง่ายและสามารถทำได้ในระบบออนไลน์ ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานการไฟฟ้าให้ยุ่งยาก เสียเวลา และไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใช้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และต่างจังหวัดที่ใช้บริการไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็จะมีหลักเกณฑ์ในการขอคืนเงินประกันไฟฟ้าดังนี้

 

เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และ ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก สามารถขอรับคืนเนประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือตามจำนวนเงินที่วางไว้กับการไฟฟ้านครหลวง โดยลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยเตรียมข้อมูลประกอบด้วย

 

ลูกค้า การไฟฟ้านครหลวง เตรียมข้อมูลดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุล เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

2.หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

3.รหัสบัญชีแสดงสัญญา (หมายเลข CA) ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงิน หรือแอบพลิเคชั่น MEA Smart live ในฟังก์ชันชำระค่าไฟฟ้า

ช่องทางการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

1.ลงทะเบียนทางออนไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง)

-แอปพลิเคชั่น MEA Smart Life

-เว็ปไซต์ www.mea.or.th

-Facebook  การไฟฟ้านครหลวง MEA

-Twitter  @mea_news

-Line  @meathailand

ช่องทางการรับเงินคืน (จะมีให้ระบุ)

- ผ่านบัญชีพร้อมเพย์

- บัญชีธนาคาร

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส

2.การลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-2563333 จำนวน 50 คู่สาย

3.ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต

วิธีลงทะเบียน รับเงินค่าไฟฟ้า

สำหรับลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็เปิดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตรวจสอบได้ ผ่านทาง http://dmsxupload.pea.co.th/cdp หรือสแกน QR Code (ตามภาพแบนเนอร์)  ก็สามารถกรอกชื่อ-สกุล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน และก็รอรับเงินตามช่องทางที่เราระบุกไว้ด้วย

ซึ่งทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเริ่มจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียน รับเงินค่าไฟฟ้า

 

ขอบคุณข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค