จากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด19 ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทย อยู่ที่212ราย และทำให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งมีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้มีไอเดียเจ๋ง วาดแผนผังถ้าเราติดเชื้อโควิด19 เราต้องออกไปเจอใครบ้าง และจะต้องวางตัวยังไง

 

 

                    ทางเฟซบุ๊กชื่อ Kendo Photjanasuntorn ช่วงที่เราอยู่กับโควิด-19 เรายังคงต้องสู้กับมัน และเราจะไม่ติดและไม่ไปรับจากใคร เราต้องเขียนแผนผังชีวิตของเราก่อนครับ ว่าแต่ละวันเราเจอใคร ให้สมมติว่าถ้าเราติดโควิด-19 เราจะสร้างผลกระทบให้กับใครบ้าง เพื่อเตือนตัวเองและไม่ลืมที่จะป้องกัน ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต ลดการเคลื่อนที่ และเพิ่มระยะห่างทางสังคม social distancing ดูจากผังถ้าผมลดระยะห่างหรือไม่ไปบางสถานที่ในช่วงนี้ เราจะสามรถลบกิ่งของแผนผังกิ่งนั้นออกได้เลย การเสี่ยงติดและแพร่ระบาดจะลดลงทั้งยวงได้เลย ผมอยากให้ทุกๆคนลองวาดแผนผังตัวเองครับว่า วันๆนึงเราไปไหน ใกล้ชิด สัมผัสกับใคร และถ้าเราเป็นโควิด-19 มันจะส่งผลกับใครบ้าง การรู้เรารู้เขารู้วงจรการระบาดของตัวเรา โควิด-19 มันไม่มีขาไม่มีปีก มันไปกับเรา เราต้องรู้วงจรชีวิตเราและตัดวงจรที่ไม่สำคัญออกไป ให้เหลือกิ่งก้านของวงจรชีวิตเราให้น้อยที่สุด แล้วเราจะลดการระบาดได้อย่างได้ผลถ้าคนทั้งประเทศทำพร้อมกัน โควิด-19 มันกลัวความสามัคคี มันกลัวการมีระเบียบวินัย มันไม่มีทางสู้เราได้เลย ถ้าเราไม่พามันไปติดใคร และไม่ให้ใครพามันมาติดเรา ถ้าอ่านจบแล้วเอาปากกากระดาษขึ้นมาเขียนแผนผังพร้อมๆกันครับ และตัดวงจรระบาดร่วมกัน เขียนเสร็จแปะฝาบ้านเลยและมองกิ่งครอบครัวเอาไว้ เราตัดกิ่งนี้ไม่ได้แต่ไม่ทำเขาติดจากเราได้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอบคุณ Kendo Photjanasuntorn