18 มีนาคม 2563 “ทีโอที” ออกประกาศสั่งพนักงานเหลื่อมเวลาใช้โรงอาหาร เลี่ยงไวรัสโควิด-19หลังจาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยฝ่ายสวัสดิการและบริการทั่วไป (ทก.) สำนักทรัพยากรบุคคล (ก.) จัดทำ "Big Cleaning" ศูนย์อาหาร ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ไปแล้วก่อนหน้านี้  

 

 

ล่าสุด ทีโอที ได้ออกประกาศให้พนักงานเหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวันเป็นรอบๆ ดังนี้ เวลา 11.00-12.00 น. หรือ 11.30-12.30น.,หรือ 11.45-13.45 น. หรือ 12.00-13.00 น.

 

 

โควิดทำชีวิตเปลี่ยน"ทีโอที"เหลื่อมเวลาทานข้าว