นายสมชาย แสวงการ  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. )  ได้ โพสต์เฟซบุ๊กว่า

    #ข่าวดีและเป็นกำลังใจให้หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เสียสละดูแลสังคมไทยในการสู้ภัยโควิด19ครับ

     ตามที่เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์เสนอ 4 ข้อ รับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1.เร่งตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันระบาด 2.จัดสรรหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นอันดับแรก 3.ปรับปรุงระเบียบสิทธิ สวัสดิการ ค่าตอบแทน 4.พร้อมขอให้รัฐบาลคุ้มครองบุคลากรสาธารณสุขให้มีเสรีภาพแสดงออกและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนั้น
     ปรากฎผลที่ดีแล้วครับ
   1)นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ดังกล่าวและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเอง
   2)มีการจัดสรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับทุก รพ. แล้วอย่างทั่วถึงทุกวันตามตาราง
   3)มีข้อตกลงระหว่างกรมบัญชีกลางกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องดังกล่าวแล้ว ตามเอกสาร
   4)การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะภายใต้หลักความรับผิดชอบนั้นเป็นเสรีภาพของบุคคลไทยทุกคนตามรัฐธรรมนูญ บุคคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเสรีภาพตราบใดที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น