เฟซบุ๊ก King Power Mahanakhon ระบุมีการสั่งปิดอาคารคิง เพาเวอร์ มหานคร ทันที หลังจากที่พบพนักงานมีไข้สูงเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้ง 

 

เฝ้าระวังพนักงานและดำเนินการตามสุขลักษณะป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 

 

 

ตามที่มีการตรวจพบพนักงานของห้องอาหาร มหานคร แบงค็อก สกายบาร์ มีอาการเข้าข่าย และกำลังอยู่ระหว่างการติดตามอาการ โดยพนักงานดังกล่าวได้เข้าอาคารและมีการตรวจวัดอุณหภูมิพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา และหัวหน้างานทำการส่งพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเบื้องต้น และพบว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ จึงทำการส่งตัวเข้ารับการคัดกรองอย่างละเอียดที่สถาบันบำราศนราดูร ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

 

 

 

ในระหว่างรอผลการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของ กระทรวงสาธารณสุข และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงดำเนินการปิดอาคารคิง เพาเวอร์ มหานคร ทันที และเข้าดำเนินการ ฉีด พ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล รวมถึงดำเนินการตรวจเช็คพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ การพูดคุย ใกล้ชิด สัมผัส ใช้สถานที่หรืออุปกรณ์ร่วมกับพนักงานดังกล่าว โดยให้หยุดสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

 

 

 

สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อบัตรเข้าชม มหานครสกายวอล์ค ล่วงหน้า สามารถทำการเลื่อน หรือ รับเงินคืนได้100% โดยสามารถส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] และลูกค้าที่สำรองที่นั่งห้องอาหาร มหานคร แบงค็อก สกายบาร์ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการกลับมาใช้บริการ
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-677-8721

 

ทั้งนี้ อาคารคิง เพาเวอร์ มหานคร ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลสุขลักษณะในพื้นที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน ควบคู่กับการรณรงค์ให้พนักงานดูแลสุขภาพ หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ รวมถึงติดตามข่าวสารและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

คิง เพาเวอร์ มหานคร