เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 นายประเทศ ศรีชมภู รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าครอบคลุม 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท ว่า

 

 

 

                 จากการประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ข้อสรุปว่า จะเปิดให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็กลงทะเบียนผ่าน 2 การไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.นี้ ส่วนกำหนดจ่ายเงินคืนให้เจ้าของมิเตอร์เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด

                 ส่วนกรณีทายาทเจ้าของมิเตอร์และซื้อบ้านมือสอง หรือกลุ่มนิติบุคคลรับมอบอำนาจ ทาง 2 การไฟฟ้าขอเวลา 2 สัปดาห์ในการทำระบบ ตั้งทีมขึ้นมาแก้ปัญหาอย่างโปร่งใส เพื่อให้กระบวนการคืนเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส ถึงมือเจ้าของมิเตอร์ตัวจริง ซึ่งจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

                 "อยากให้เข้าใจว่าเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นสิทธิของเจ้าของมิเตอร์ทุกคน วันที่ 25 มี.ค.นี้ ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียน ต่างกับการลงทะเบียนโครงการ "ชิมช้อปใช้" ที่ให้มารับสิทธิ แต่การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวล ได้รับเงินคืนครบทุกคน ทุกบาทแน่นอน เพียงแต่ต้องลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่ 2 การไฟฟ้ากำหนด"

 

 

 

                 ทั้งนี้ ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่อยู่ใน กทม.สามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งตอนนี้การไฟฟ้าเตรียมวางระบบในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าได้อีกด้วย

                 พร้อมแบ่งการยื่นเรื่องเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

                 1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

                 2. กรอกชื่อ-นามสกุล

                 และ 3. กรอกเลขที่สัญญาการที่กำหนดอยู่ในบิลค่าไฟฟ้า หากตรงกันจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.63 เป็นต้นไป