"เลขาฯ ปธ.ฎีกา" เผย "ไสลเกษ" ปธ.ฎีกา มีดำริแก้ปัญหาลดขั้นตอนอ่านฎีกาล่าช้า แจ้งศาลชั้นต้นทั่วประเทศเตรียมพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ คาดดำเนินการเร็วๆ นี้

 

               วันที่ 13 มี.ค.2563 - นายสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขาธิการประธานศาลฎีกา เปิดเผยว่า นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา มีดำริว่าเนื่องจากที่ผ่านมานับแต่ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จสิ้นกว่าที่ศาลชั้นต้นจะอ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟัง จะต้องผ่านขั้นตอนในการส่งสำนวน และซองคำพิพากษาศาลฎีกาผ่านทางระบบสารบรรณของแต่ละศาล

 

               แล้วศาลชั้นต้นจะต้องนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา กับส่งหมายให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ ตลอดจนรอผลการส่งหมาย ซึ่งกว่าจะพร้อมอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาก็อาจใช้เวลานานหลายเดือน ซึ่งหากผลคำพิพากษาศาลฎีกาทำให้จำเลยได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับประโยชน์จากหมายจำคุกคดีถึงที่สุด ก็จะทำให้จำเลยเสียโอกาสเหล่านั้นไปในช่วงเวลาดังกล่าว

 

               ดังนั้นประธานศาลฎีกา มีดำริเห็นควรให้ศาลฎีกาตรียมความพร้อมสำหรับการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาผ่านระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ในคดีบางประเภทที่เห็นสมควรให้คู่ความทราบผลดำพิพากษาโดยเร็ว เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี

 

               อันเป็นการลดขั้นตอนในการส่งคำพิพากษาศาลฎีกาไปยังศาลชั้นต้นและลดขั้นตอนการส่งหมายตามวิธีปกติ ซึ่งจะทำให้จำเลยที่ถูกคุมขังในระหว่างรอการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาได้รับการปล่อยตัวและไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างการส่งคำพิพากษาศาลฎีกาไปยังศาลชั้นตันหรือได้รับประโยชน์ตามหมายจำคุกถึงที่สุดโดยเร็ว ซึ่งแต่เดิมจะต้องรอขั้นตอนการส่งหมายต่างๆ เป็นเวลานาน

 

               โดยเรื่องดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสางานกับศาลชั้นตันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้