เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ (CMAQHI) รายงานลำดับคุณภาพอากาศค่าฝุ่น PM2.5 รายนาที พบว่าสูงสุดอยู่ที่สถานีวัดบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 519 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับโซนสีม่วง หมายถึง อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ขณะที่ภาพแสดงแผนที่คุณภาพอากาศ พบว่าจุดอื่นทั้งจังหวัดอยู่ในโซนสีม่วงและโซนสีแดงเกือบทั้งหมด ทำให้บรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ในช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ จะสามารถมองเห็นความขุ่นมัวของอากาศด้วยตาเปล่า และหมอกควันสีขาวขุ่นได้ปกคลุมทั้งเมือง ทำให้วันนี้ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้เหมือนปกติ

 

 

ไฟป่าโหมหนัก เชียงใหม่วิกฤติทั้งเมือง

 

 

 

                  ขณะที่แผนที่จุดความร้อนจากดาวเทียม VIIRS แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของความร้อน โดยทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดHotspot วันที่ 13 มี.ค. 63 รอบเช้า มีจำนวน 683 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 268 จุด ป่าอนุรักษ์ 404 จุด เขต สปก. 1 จุด ชุมชนและอื่นๆ 10 จุด โดยมีหลายจุดยังอยู่ระหว่างดับไฟ และบางจุดยังดับไม่ได้ จากการกระแสลม และความแห้งของป่า

 

 

ไฟป่าโหมหนัก เชียงใหม่วิกฤติทั้งเมือง

 

 

 

                  ล่าสุด ทางนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ ได้แจ้งให้ทางนายอำเภอในพื้นที่ประสบอัคคีภัยไฟป่า ขอให้พิจารณาตามข้อสั่งการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการด่วน หากสถานการณ์ในพื้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเกิดไฟใหม้ติดต่อกันหลายวัน และต้องการให้หน่วยอื่นๆ รวมทั้งอากาศยานเข้าไปช่วยเหลือระงับเหตุ ขอให้รายงานสถานการณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการด่วนเพื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยฯให้หน่วยต่างๆสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ภายใต้เงินทดรองราชการของหน่วยต่างๆต่อไป

 

 

ไฟป่าโหมหนัก เชียงใหม่วิกฤติทั้งเมือง

 

 

                  นอกจากนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษ จัดส่งเครื่องมือตรวจวัด PM2.5 ไปที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันเพิ่มเติม เริ่มรายงานผลวันที 13 มีนาคม หลังจากที่ค่าฝุ่น PM2.5 ของ อ.เชียงดาว อยู่ในโซนอันตรายติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ ส่วนทางด้านสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ได้แจ้งยกระดับสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน เป็นระดับ 3 (สถานการณ์วิกฤต) ขอให้ทุกประเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการเผาและบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้ง ให้ทุกประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานภายใน 11.00 น. ของทุกวัน

 

 

ไฟป่าโหมหนัก เชียงใหม่วิกฤติทั้งเมือง

 

 

ไฟป่าโหมหนัก เชียงใหม่วิกฤติทั้งเมือง

 

 

 

-----------------------------------

โดย สกาวรัตน์ ศิริมา เชียงใหม่