เมื่อเวลา 21.10 น. วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ เครื่องบินของการบินไทย แบบ A-330 ทะเบียน HS-TEP เที่ยวบินที่ TG575 ขณะเตรียม Taxiway อยู่บนทางวิ่ง ปีกของเครื่องบินไทยได้ไปเกี่ยวปีกหางของเครื่องบิน Gulfstream G450 (GLF4) ซึ่งเป็นเครื่องบินส่วนบุคคลของ VIP ที่จอดอยู่ในหลุมจอด

 

 

 

อุบัติเหตุบินไทยเกี่ยวบินส่วนตัวที่สนามบินวัดไต

 

 

 

อุบัติเหตุบินไทยเกี่ยวบินส่วนตัวที่สนามบินวัดไต

 

 

 

อุบัติเหตุบินไทยเกี่ยวบินส่วนตัวที่สนามบินวัดไต

 

 

 

อุบัติเหตุบินไทยเกี่ยวบินส่วนตัวที่สนามบินวัดไต

 

 

 

อุบัติเหตุบินไทยเกี่ยวบินส่วนตัวที่สนามบินวัดไต

 

 

 

อุบัติเหตุบินไทยเกี่ยวบินส่วนตัวที่สนามบินวัดไต

 

 

 

              อุบัติเหตุดังกล่าว ไม่มีรายงานเรื่องผู้บาดเจ็บ

 

 

 

--------------------

ขอบคุณ เพจคนรักการบิน Aero Laos