จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ หรือที่เรียกว่า "ผีน้อย" ต่างทยอยเดินทางกลับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ 

 

ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยข้อมูล 9 จังหวัดที่ "ผีน้อย" เดินทางกลับมากที่สุด (ไม่เรียงว่าจังหวัดไหนมากสุด) มีดังต่อไปนี้ 

 

1.นครราชสีมา 

2.เชียงราย

3.ขอนแก่น

4.พะเยา 

5.เชียงใหม่

6.หนองคาย

7.นครสวรรค์

8.อุดรธานี

9.ชลบุรี

 

 

เปิด 9 จังหวัดที่ "ผีน้อย" เดินทางกลับมากสุด