2  มีนาคม 2563  ส่วนคุณภาพอากาศ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพปานกลาง

 

 

ทั้งนี้สอดคล้องกับการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ ลมที่พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีกำลังอ่อน แต่จะมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง ส่วนภาคเหนืออากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีและลมอ่อน ทำให้มีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควัน ค่อนข้างมาก

 

 

ส่งสัญญาณที่ดี กรุงเทพ-ปริมณฑล สดชื่นคุณภาพอากาศดี

 

 

 

ส่งสัญญาณที่ดี กรุงเทพ-ปริมณฑล สดชื่นคุณภาพอากาศดี

 

 

ส่งสัญญาณที่ดี กรุงเทพ-ปริมณฑล สดชื่นคุณภาพอากาศดี

 

 

ส่งสัญญาณที่ดี กรุงเทพ-ปริมณฑล สดชื่นคุณภาพอากาศดี