วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นพ.ทรงคุณวุฒิ และ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ประชาชนอาจปรับตัวไม่ทัน และป่วยเป็นไข้หวัดซึ่งมักเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ก็สามารถหายได้เอง

 

 

สธ. แนะผู้ป่วยไข้หวัดสวมหน้ากากอนามัย รับผิดชอบสังคม

 

 

 

                 อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า หากป่วยเป็นไข้หวัด มีน้ำมูก ไอ จาม ขอให้แยกตัวเอง แยกสำรับอาหาร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและคนอื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ที่สำคัญรับผิดชอบสังคมด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ทั้งขณะที่อยู่ในบ้าน หรือไปทำงาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น หากจะสัมผัส ต้องล้างมือให้สะอาดขอให้ทำเป็นประจำจนเป็นสุขนิสัย และไม่ไปอยู่ในที่คนหนาแน่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค แต่หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วันให้ไปพบแพทย์ เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนจากเชื้อแบคทีเรีย หรือเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโรคอื่น ซึ่งอาจจะมีอาการรุนแรงกว่า และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว

                 ทั้งนี้ ในปี 2562 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 390,773 ราย เสียชีวิต 27 ราย ในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 60,235 ราย เสียชีวิต 1 ราย

 

 

สธ. แนะผู้ป่วยไข้หวัดสวมหน้ากากอนามัย รับผิดชอบสังคม