การบินไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน-ยกเว้นค่าธรรมเนียม จากผลกระทบไวรัสโควิด 19 หลายเส้นทาง โดยขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 ก.ย. 63 ดังต่อไปนี้ 

1.เส้นทาง ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ 

2.เส้นทาง จีน ฮ่องกง

3. เส้นทาง อิตาลี

                                การบินไทยเปลี่ยนเที่ยวบิน-ยกเว้นค่าธรรมเนียม ผลกระทบโควิด 19