ความคืบหน้ากรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่ยังคงมีการระบาดทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขแนะให้ชะลอการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วย และป้องกันตัวเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย

 

 

 

 

              ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館 โพสต์แจ้งเตือน ระบุว่า "เชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

              องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้

              (1) หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก และ

              (2) จัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานสด

              ญี่ปุ่นมีการรับประทานปลาดิบ เนื้อสดกันเยอะ ช่วงนี้เลี่ยงการรับประทานปลาดิบ เนื้อสด ของดิบไปก่อนนะคะ

 

 

 

โควิด-19 สถานทูตไทยในญี่ปุ่น แนะหลีกเลี่ยงกินปลาดิบ-เนื้อสด