ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย​ โพสต์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เผยภาพข้อความเปรียบเทียบ COVID-19 กับ ไข้หวัดทั่วไป และการเช็กอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ไม่ถูกทั้งหมด

 

 

 

หมอจุฬาฯ ชี้ ข้อมูล โควิด-19 ไม่ถูกทั้งหมด

 

 

 

              ไม่ถูกทั้งหมด อาการแสดงซับซ้อนกว่านั้น อาการเป็นตั้งแต่ อาการน้อยนิด และไม่มีไอ ไม่มีน้ำมูกก็ได้ เพราะคนติดเชื้อจำนวนมาก เชื้อไปที่ปอดโดยตรง ไม่มีระคายคอ ไอ แถมอาการไม่ค่อยมากเดินไปเดินมา เมื่อออกอาการ เป็นหนาวๆ ร้อนๆ เพลีย มีบ้างที่มีอาการทางท้องเสีย 100 คน มีอาการมาก 20 คน

 

 

 

หมอจุฬาฯ ชี้ ข้อมูล โควิด-19 ไม่ถูกทั้งหมด

 

 

 

              ไม่ถูกทั้งหมด ขณะนี้เป็นการแพร่ในชุมชนคนไทยสู่คนไทยได้ ไม่จำกัดเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือต้องสัมผัสกับคนต่างประเทศ ข้อสำคัญคืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เจ็บป่วย