เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 ที่รัฐสภา นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 หลัง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ระบุ พบในปี 2557 ว่า เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 55 หลังจากที่เรามีสถานีวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีจนถึงปี 61 และได้มีการจัดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาสมาตลอดรวม 43 สถานี และในเดือนนี้ตั้งเป้าว่าจะต้องจัดตั้งให้ได้ 50 สถานี

 

          ทั้งนี้เชื่อว่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 50 แต่เราไม่มีสถานีวัด สำหรับสาเหตุมาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสิ่งที่ควบคุมได้คือแหล่งกำเนิดฝุ่นที่ส่วนใหญ่มาจากยานพาหนะ ร้อยละ 72.5 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 17 และการเผาร้อยละ 5 ตั้งแต่นั้นมากรมควบคุมมลพิษก็ได้ประเมินภาพรวมในการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่มาของคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ และทยอยออกมาตรการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสั่งปิดโรงเรียนและให้หยุดก่อสร้างในกทม. ตั้งแต่ 26-27 นี้ เพราะมีค่า PM2.5 ร้อยละ 70-80 ถือว่าเกินมาตรฐาน