26 กุมภาพันธ์  2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 103 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID–19

 

หนีโควิด-19จุฬาฯยกเลิกจัดกิจกรรมครบ 103 ปี