26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง วุฒิสภา กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากธุรกิจภาคท่องเที่ยว 

 

ทั้งโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และระบบการขนส่ง ได้รับผลกระทบในด้านธุรกิจตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลก สงครามการค้ามหาอำนาจจนมาถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวซบเซา ถือเป็นรายได้ของประเทศส่งผลกระทบต่อผู้ประกิจการและพนักงาน

 

ทั้งนี้นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการการเงินและการคลัง วุฒิสภา  ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อพิจารณาถึงมาตรการเยียวยา โดยได้ข้อสรุปว่า ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ทางธนาคารมีมาตรการในการดูแลเบื้องต้นเรื่องการผ่อนปรนดอกเบี้ยอยู่แล้ว แต่ทางอนุกรรมการฯมีความเป็นห่วงว่าหากเชื้อโรคไม่หยุดการแพร่กระจายจะส่งผลกระทบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จะส่งผลให้พนักงานต้องหยุดทำงาน จึงได้ให้ธนาคารออมสินเตรียมวงเงินไว้ 150,000 ล้านบาท และธนาคารเอสเอ็มอี จำนวน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อดูแลสภาคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน อีกทั้งเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนกฎเกณฑ์การเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อสามารถให้ผู้ประกอบการผ่านวิกฤตและเดินหน้าธุรกิจในช่วงนี้ได้