ประกาศการประปานครหลวง (ด่วนมาก) เรื่อง การซ่อมวาล์วประตูน้ำของท่อส่งน้ำ ขนาด 2000 มิลลิเมตร เลื่อนดำเนินการตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป

กปน.แจ้งด่วน เลื่อนซ่อมวาล์วประตูท่อส่งน้ำ

 

               วันที่ 23 ก.พ.2563 ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ตรวจสอบพบวาล์วประตูน้ำของท่อส่งน้ำขนาด 2,000 มิลลิเมตร ชำรุดบริเวณใกล้แยกศูนย์วัฒนธรรมโดยเกิดจากอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูน้ำชำรุด ในช่วงเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และได้วางแผนการซ่อมตามที่แจ้งไปในประกาศก่อนหน้านี้ ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (วันนี้)

 

               แต่เนื่องจากชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูน้ำไม่สามารถซ่อมได้ จึงต้องจัดทำชุดอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษ จึงใช้เวลานานกว่าแผนที่เคยแจ้งประกาศไปแล้ว ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 

กปน.แจ้งด่วน เลื่อนซ่อมวาล์วประตูท่อส่งน้ำ

 

               อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2563) กปน. ได้เร่งผันน้ำจากสถานีสูบจ่ายน้ำโดยรอบเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ในพื้นที่ลาดพร้าวมีน้ำประปาใช้ แต่แรงดันลดลง

 

               ทั้งนี้การดำเนินการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ที่ควบคุมการเปิด-ปิดประตูน้ำประตูน้ำใหม่ จะเริ่มดำเนินการในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 ชั่วโมง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถจ่ายน้ำประปาได้ประมาณ เวลา 24.00 น.

 

กปน.แจ้งด่วน เลื่อนซ่อมวาล์วประตูท่อส่งน้ำ

 

               โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

               - ถนนพระราม 9 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดถนนรามคำแหง

               - ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนพระราม 9 ถึงแยกตัดถนนลาดพร้าว

               - ถนนลาดพร้าว ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์

               - ถนนประชาอุทิศ ถนนเทียมร่วมมิตร ทั้งเส้น

               - ถนนรามคำแหง ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 1 ถึงซอยรามคำแหง 130

               - ถนนเสรีไทย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 1 ถึงซอยเสรีไทย 69

 

กปน.แจ้งด่วน เลื่อนซ่อมวาล์วประตูท่อส่งน้ำ

 

               การประปานครหลวงขอกราบอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

               อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ กปน. ได้จัดเตรียมรถน้ำไว้ให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 1125