วันที่ 23 ก.พ. 2563 - พ.อ.หญิงฉัตรรพี พูลศรี รองโฆษกกองทัพไทย เปิดเผยว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ร่วมกับชุดแพทย์ทหาร จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการตรวจคัดกรองกำลังพลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 19 นาย ที่เดินทางเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020( Cobra Gold 2020) โดยดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองทางการแพทย์โดยละเอียด ซึ่งไม่พบกำลังพลที่มีอาการป่วย หรือมีอุณหภูมิร่างกาย เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ตรวจเข้มไวรัส โควิด19 ทหารจีนถึงไทย ไม่พบติดเชื้อ

 

          ทั้งนี้ กองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในมาตรการการตรวจคัดกรอง ป้องกัน และการเฝ้าระวังที่เข้มข้นตลอดห้วงการฝึก Cobra Gold 2020 โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยและมิตรประเทศ อันเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยในการใช้มาตรการทางการแพทย์ที่เป็นสากลเพื่อให้การฝึกในครั้งนี้มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของโรค COVID-19 ต่อไป.

 

ตรวจเข้มไวรัส โควิด19 ทหารจีนถึงไทย ไม่พบติดเชื้อ

 

ตรวจเข้มไวรัส โควิด19 ทหารจีนถึงไทย ไม่พบติดเชื้อ