22 กุมภาพันธ์ 2563  ตามที่ได้มีผู้เผยแพร่ข่าวผ่านโซเชียล มีเดีย เรื่อง พนักงานของร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) นั้น

 

 

 

               บริษัทเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ขอแจ้งยืนยันให้ทราบว่า ณ ขณะนี้ไม่พบว่ามีพนักงานของร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี มีการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ข้อมูลดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด

               เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน รวมถึงพนักงานในร้านค้าเช่าเป็นอันดับแรก หากพบว่าพนักงานคนใดมีอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติ เราจะมีมาตรการให้หยุดงาน และตรวจหาเชื้อโดยให้พักการทำงานและกักตนเองอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวทางการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขทันทีเพื่อเฝ้าดูอาการ

               ขอความกรุณางดแชร์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว

               ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

               ขอแสดงความนับถือ

               เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี แจงพนักงานติดเชื้อ โควิด-19 ว่อนเน็ต

 

 

 

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี แจงพนักงานติดเชื้อ โควิด-19 ว่อนเน็ต