คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

การบินไทย แจง ไม่จริงลดวัน-เงินเดือนพนักงาน ผลกระทบโควิด-19

21 กุมภาพันธ์ 2563 - 23:29 น.
การบินไทย แจ,ไม่จริงลดวัน-เงินเดือนพนักงาน,ผลกระทบโควิด19
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 656 ครั้ง

การบินไทย แจง ไม่จริงลดวัน-เงินเดือนพนักงาน จากผลกระทบโควิด-19


    การบินไทยชี้แจงการประกาศลดวันทำงานและลดเงินเดือนของพนักงาน
 
     ตามที่มีกระแสข่าวทางโซเชียลมีเดีย เรื่องการบินไทยประกาศให้ลดวันทำงานและลดเงินเดือนของพนักงาน กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นั้น

     นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้หลายสายการบินประกาศลด และยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก

      อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทยฯ ได้เตรียมแผนรองรับเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคนี้มาตั้งแต่เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาด โดยบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้ออกมาตรการป้องกัน การคัดกรองผู้โดยสาร และการทำความสะอาดเครื่องบินอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจวันต่อวัน จึงมีมาตรการปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินให้สอดคล้องกับปริมาณของผู้โดยสารที่ยังมีความต้องการเดินทาง ซึ่งการปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับลด หรือตัดค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดจากการให้บริการลง เช่น การลดค่าวัสดุอุปกรณ์ ลดค่าวัตถุดิบ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังไม่จำเป็นลง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่ลดลงด้วย 

       อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบน้อย ไปจนถึงส่งผลกระทบมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด จึงยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกมาตรการอื่น แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ อาจมีการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นต่อไป และผู้บริหารจะเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องเสียสละก่อน ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสาร พันธมิตร คู่ค้า และผู้ใช้บริการ มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

   ขณะเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ได้ออกประกาศ ข่าวสารของสหกรณ์ฯ
 ถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ ว่า ตามที่มีข่าวลือว่า บริษัทการบินไทย จำกัด จะประกาศสั่งให้ลดเวลาการทำงานจากสัปดาห์ละ ๕ วัน เหลือ ๔ วัน และทุกคนในบริษัทจะถูกลดงินเตือนลง ๒๐% รวมทั้งข่าวเท็จอื่นๆ อาจทำให้สมาชิกหลายๆ คนมีความไม่สบายใจในเรื่องความมั่นดงขอองสหกรณ์ฯ เรานั้น
   คณะกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า สหกรณ์ฯ ของเรามีแนวทางในการแก้ชปัญหาดังกล่าว คือ การปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก โตยผ่อนชำระหนี้ลดลง ระยะเวลายาวขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ และสหกรณ์ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน 
         ในปัจจุบันนี้ สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม ๖๑,000 ล้านบาทเศษ สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน ๑๔๓.๐๗ ล้านบาท  ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกทุกทนอย่าตื่นตระหนกและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการว่า สหกรณ์ของเรามีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนให้สมาชิกทุกท่านไต้อย่างต่อเนื่อง
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
     ขอแสดงความนับถือ
    นายพิทยา ทิพย์โสตถิ
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
 

 ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ส่งสารแจ้งมายังพนักงานการบินไทยทุกคน โดยระบุว่าขณะนี้ บริษัทกำลังประสบปัญหาด้านผลประกอบการ และอยู่ระหว่างดำเนินการแผนฟื้นฟู  แต่กลับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเกิดการชะลอ โดยในส่วนของการบินไทยนั้น ปัญหาไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทการบินไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเมื่อไหร่ ดังนั้น เพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารและพนักงาน 
และมีพนักงานการบินไทย กลัวมากว่าจะถูกลดเงินเดือน หรือถูกปรับออก  จึงมีสมาชิกสหกรณ์การบินไทยหลายคนเริ่มทยอยถอนเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยแล้ว เพราะกลัวปัญหาจะเกิดขึ้น5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ