วันที่ 19 ก.พ.2563  ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19”(Covid-19) ระบุว่า ข้อมูลของโรคของโรค โควิด 19 ข้อมูลทางการจีน ได้สรุปออกมาแล้ว จากจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 72,000 ราย โดยสรุปว่า

 

 

          1. อายุผู้ป่วยที่พบบ่อย จะอยู่ระหว่าง 30 ถึง 79 ปีคิดเป็นร้อยละเกือบ 90

          2. อาการส่วนใหญ่มีอาการน้อย คือ ไม่มีปอดอักเสบหรือมีเล็กน้อย หายใจไม่เกิน 30 ครั้งต่อนาทีถึงร้อยละ 80.9 ส่วนที่มีอาการมาก ถึงปอดบวม 13.8 และมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤต 4.7%

          3. อัตราการเสียชีวิตในเด็กน้อยมากถ้าต่ำกว่า 10 ปีไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเลย จากจำนวน 416 ราย อายุระหว่าง 10 ถึง 40 ปีเสียชีวิตร้อยละ 0.2 และการเสียชีวิตจะมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้นคือ 40-50 ปีเสียชีวิตร้อยละ 0.4 50 ถึง 60 ปีเสียชีวิตร้อยละ 1.3 60 ถึง 69 ปีเสียชีวิตร้อยละ 3.6 70-79 ปีเสียชีวิตร้อยละ 8 มากกว่า 80 ปีเสียชีวิตร้อยละ 14.8

 

หมอจุฬา ชี้โควิด-19 อันตรายต่อ"หนุ่ม-สาวใหญ่"วัย50อัพ

          4. ผู้ป่วยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3.8%

          5. อัตราส่วนของผู้ป่วยชายต่อหญิง เป็น 51.4 ต่อ 48.6 แต่การเสียชีวิตผู้ชายจะเสียชีวิตร้อยละ 2.8 ผู้หญิงเสียชีวิตร้อยละ 1.7

          6. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีโรคอื่นอยู่ด้วย เช่นความดันโลหิตสูง 39.7 เปอร์เซ็นต์เบาหวาน 19.7 เปอร์เซ็นต์โรคหัวใจ 22.7 เปอร์เซ็นต์โรคทางเดินหายใจเพื่อรัง 7.9 เปอร์เซ็นต์โรคมะเร็ง 1.5 เปอร์เซ็นต์

          7. ผู้ป่วยเสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวเลยมีอยู่ร้อยละ 32.8

              

 

 

         

        จากการศึกษาในข้อมูลที่ได้รับการวินิจฉัย ยังเชื่อว่าโดยเฉพาะในเด็กมีผู้ที่ติดเชื้อ แต่มีอาการน้อยและไม่ได้รับการวินิจฉัยอีกจำนวนหนึ่ง แหล่งที่มาของข้อมูลคือ China CDC Weekly ออนไลน์วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

 

หมอจุฬา ชี้โควิด-19 อันตรายต่อ"หนุ่ม-สาวใหญ่"วัย50อัพ

 

         เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่พบในประเทศจีนและเป็นรายงานอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าในผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปีลงมา ประมาณ 4,584 คน เสียชีวิต 8 คนหรือเสียชีวิตร้อยละ 0.08 อายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี เสียชีวิตอยู่ร้อยละ 0.3 โรคนี้จึงมีความสำคัญ หรือเป็นอันตรายกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

 

หมอจุฬา ชี้โควิด-19 อันตรายต่อ"หนุ่ม-สาวใหญ่"วัย50อัพ

 

        โดยเฉพาะมีโรคประจำตัว ดังนั้นใครมีโรคประจำตัว พยายามดูแลตัวเอง ตรวจและวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ดูแลร่างกายให้แข็งแรง