นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์ภาพข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอแก้ว ผลิพัฒน์ ตอบคำถาม ทำไมประเทศไทยจึงยังคงไม่มีการแพร่ระบาดกว้างขวางเหมือนในฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น หรือเวียดนาม ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุด มีมาตรการเปิดกว้างกับผู้เดินทางมากที่สุด และยังเจอผู้ป่วยเป็นประเทศแรกนอกประเทศจีน

 

 

 

              ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตอบคำถามดังกล่าวว่า 1. เป็นเพราะเรามีระบบการป้องกันควบคุมโรคที่ดี ตรงนี้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ จาก Global Health Security Index ที่เราเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงประเทศเดียวที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ Most prepared และยังได้รับการจัดอันดับสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก อันดับ 1 ของเอเชีย ดีกว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว (เช่น สวีเดน ฝรั่งเศษ เยอรมัน เป็นต้น) ซึ่งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ได้ลงข่าวนี้กันอย่างกว้างขวางเพื่อกระตุ้นและเรียกร้องให้รัฐบาลของตัวเองหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากขึ้น

 

 

 

ไขข้อข้องใจไทยเสี่ยงสุดแต่ไม่มีการแพร่ระบาด โควิด-19

 

 

 

              2. เราเปิดระบบของเราเร็วมาก ข่าวมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคไวรัสโคโรน่า 19 หรือ โควิด-19 ออกมาวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แม้ระยะแรกจะบอกว่าไม่ติดต่อจากคนสู่คน แต่ทีมงานประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตัดสินใจที่จะยกระดับการปฏิบัติกันไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563

              3. เรามีสิ่งที่คนอื่นไม่มี เรามี “มดงานนิรนาม” คนที่สู้งานโดยไม่ได้คำนึงว่าใครจะเป็นคนได้หน้า ได้ชื่อ ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักทุกวันมากว่า 6 สัปดาห์แล้ว ทำทุกเรื่องตั้งแต่วิเคราะห์กลยุทธ์แนวทางการรับมือ ตรวจคัดกรองที่ด่าน ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทาง ให้การวินิจฉัยผู้ป่วยให้ได้โดยเร็ว สอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส ดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ความรู้และข่าวสารที่เที่ยงตรงกับประชาชน แถมเรายังมีเพื่อนร่วมงานที่ทุ่มเทไม่แพ้กัน อีกมากมายหลายคน หลายทีม

 

 

 

              วันนี้ ในขณะที่การแพร่โรคในหลายประเทศเริ่มขยายวงกว้างขวางขึ้นทุกที ยิ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนถึงผลงานของเหล่ามดงานนิรนาม พวกเขาช่วยชะลอการแพร่ระบาดในประเทศออกไปได้สำเร็จ เราซื้อเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในยามนี้ เวลาที่หน่วยงานอื่น (เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) จำเป็นต้องใช้สำหรับการเตรียมโรงพยาบาลต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการแพร่ระบาดระยะต่อไป (หากมันจะเกิดขึ้นจริง) ให้ได้ดียิ่งขึ้น

              เพราะศึกนี้เพียงเพิ่งเริ่ม แต่ผมก็อยากใช้เวลาเพียงสั้นๆ สะท้อนถึงความสำเร็จของเหล่ามดงานนิรนามเหล่านี้ ขอแสดงความชื่นชม และความขอบคุณเหล่ามดงานนิรนามของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้

 

 

 

ไขข้อข้องใจไทยเสี่ยงสุดแต่ไม่มีการแพร่ระบาด โควิด-19

 

 

 

              I just want you to know how much I appreciate your work.

              สู้ต่อไปนะครับ เหล่ามดงานทั้งหลาย

              #TPWork #TPlife #I_Love_What_I_Do #พวกเราทีมไทย #สำหรับประเทศไทยน้อยกว่านี้ได้ยังไง

 

 

 

 

 

 

 

              วันนี้ ในขณะที่การแพร่โรคในหลายประเทศเริ่มขยายวงกว้างขวางขึ้นทุกที ยิ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนถึงผลงานของเหล่ามดงานนิรนาม พวกเขาช่วยชะลอการแพร่ระบาดในประเทศออกไปได้สำเร็จ เราซื้อเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในยามนี้ เวลาที่หน่วยงานอื่น (เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) จำเป็นต้องใช้สำหรับการเตรียมโรงพยาบาลต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการแพร่ระบาดระยะต่อไป (หากมันจะเกิดขึ้นจริง) ให้ได้ดียิ่งขึ้น
              เพราะศึกนี้เพียงเพิ่งเริ่ม แต่ผมก็อยากใช้เวลาเพียงสั้นๆ สะท้อนถึงความสำเร็จของเหล่ามดงานนิรนามเหล่านี้ ขอแสดงความชื่นชม และความขอบคุณเหล่ามดงานนิรนามของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้