18 กุมภาพันธ์ 2563 พ.อ.หญิงฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย แถลงภายหลังประชุมผู้บัญชาการหล่าทัพว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้รายงานภารกิจในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางสื่อออนไลน์

 

ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จัดเป็นบริการออนไลน์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความเกี่ยวข้องกันในสังคม ถือว่าสื่อออนไลน์นั้นสร้างประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง

 

แต่ในอีกด้านหนึ่ง การใช้สื่อออนไลน์ได้นำพาปัญหาต่าง ๆ เข้ามาสู่สังคม และเป็นช่องว่างให้คนร้ายใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนใช้มาตรการตรวจยึดทรัพย์สิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลต่อไป