รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร 1 เลน ตรงข้ามศูนย์บริการมาสด้า ระยะทางประมาณ 150 เมตร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานสะพานคอนกรีต (Platform zone 5) ภายในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริเวณคลองชวดบางจาก ระยะที่ 2 ภายในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ปิดเทียมร่วมมิตร 1 เลน ติดตั้งคานสะพานรถไฟฟ้า

 

               โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น. – 05.00 น. โดยการปิดเบี่ยงจราจรดังกล่าว มีผลต่อจำนวนช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร ลดลง 1 ช่องจราจร โดยผู้ที่สัญจรบนถนนเทียมร่วมมิตร ต้องเบี่ยงขวาไปใช้ 3 ช่องจราจร เท่านั้น 

 

ปิดเทียมร่วมมิตร 1 เลน ติดตั้งคานสะพานรถไฟฟ้า

 

               ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

               โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0-2168-3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com