คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

"ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค" ส่งเสริมคัดแยกขยะ รีไซเคิลขวดพลาสติก

16 กุมภาพันธ์ 2563 - 00:06 น.
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค,มูลนิธิรักษ์ไทย,คัดแยกขยะ,รีไซเคิล,ขวดพลาสติก,ถังขยะ,ข่าววันนี้
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 115 ครั้ง

เพราะเรามีโลกเพียงใบเดียวให้รักษ์ "ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค" ร่วมกับ "มูลนิธิรักษ์ไทย" ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เปิดตัวโครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมมอบถังขยะให้กับโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดสระบุรี


 

          สถานการณ์ขยะยังคงเป็นประเด็นสำคัญ และถูกพูดถึงตลอดมา นอกจากปริมาณขยะพลาสติกที่ประเทศไทยสร้างขึ้นปีละ 2 ล้านตัน แต่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดในโลก

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          การใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า การนำกลับมาใช้ซ้ำ รวมทั้งการแยกขยะให้กลายเป็นนิสัยจึงถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ก่อนที่ผลกระทบกับโลกจะยิ่งเลวร้ายลงไปกว่านี้ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าซันโทรี่และเป๊ปซี่ เดินหน้ารณรงค์การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET โดย นายจรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ได้เปิดตัว โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและจัดกิจกรรม “เทรน เดอะ เทรนเนอร์” การอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งได้มอบถังขยะสำหรับการแยกขยะให้ถูกประเภทแก่โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งสิ้น 240 ถัง
    

         นายจรณชัย กล่าวว่า ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเราเชื่อว่าการรณรงค์ปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนั้น ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในระดับเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ และเกิดความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมุ่งหวังจะช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลให้สูงขึ้น เราจึงได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยเริ่มโครงการนำร่องในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเราต้องขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะ

 

          สำหรับ กิจกรรม “เทรน เดอะ เทรนเนอร์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เป็นกิจกรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อนำความรู้เรื่องการคัดแยกขยะไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนและคนในชุมชนในวงกว้าง ได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรท้องถิ่นเป็นอย่างดี มีตัวแทนครูจาก 11 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองแค แก่งคอย  และวิหารแดง จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันนั้น เต็มไปด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีให้แก่เด็กและเยาวชน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมบรรยายให้ความรู้       

 

          โดยกิจกรรมเริ่มจากการปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจเรียนรู้ประเภทขยะ กระบวนการรีไซเคิล รวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับขยะที่ใช้แล้ว ซึ่งจะเป็นเทคนิคสำคัญสำหรับครูในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการมอบถังขยะสำหรับการแยกขยะให้ถูกประเภท ประกอบไปด้วย ถังสีแดงสำหรับขยะอันตราย ถังสีเขียวสำหรับขยะเปียก ถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล  และถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป ให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 240 ถัง

 

          นายภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า การจับมือกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะ เพื่อนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่เราได้พัฒนาขึ้นร่วมกันนี้  ใช้หลักและกรอบแนวคิดการจัดการขยะของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนักในประเด็นการคัดแยกขยะต้นทาง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจะขยายการรณรงค์แยกขยะไปยังชุมชนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 100% 

 

          โดยแผนงานที่สำคัญคือ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขวดพลาสติกในโรงเรียน การจัดกิจกรรมโรดโชว์ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสระบุรีที่ร่วมโครงการ การเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาแกนนำมือปราบขยะ การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดประกวดโครงงานการจัดการขยะขวดพลาสติกในโรงเรียน เพื่อชิงทุนการศึกษาอีกด้วย
ทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พฤติกรรมการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และการไม่แยกขยะได้สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ซึ่งที่สุดนั้น ผลกระทบเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราอย่างไม่มีทางเลี่ยง

          สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะได้ที่ เฟซบุ๊ก: เยาวชนพิชิตขยะ5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ