ที่ จ. อุดรธานี ศูนย์วัฒนธรรมไทย - จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ - ย่า อุดรธานี  นายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมศาลเจ้าปู่ - ย่า อุดรธานี , นายแสวง ศิริจันทโรภาส ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่ - ย่า อุดรธานี , นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ - ย่า อุดรธานี ร่วมด้วยเก้าองค์กร สิบเอ็ดตระกูลแซ่ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย โดย คุณธำรง ปัญญา​สกุลวงศ์ อุปนายกสมาคมตั้งตระกูล​แห่ง​ประเทศไทย​ สภาวัฒนธรรมไทย - จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ โดย คุณพินิจ จารุสมบัติ

 

 

 

               ได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินสดจำนวนห้าแสนบาทให้กับ นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนจีน ในการต่อสู้เอาชนะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 (อ่านว่า โคหวิด-สิบเก้า) และได้ร่วมกันแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจให้พี่น้องชาวจีน และเมืองอู่ฮั่น ให้ สู้ สู้ ให้เอาชนะโรคร้ายนี้โดยเร็ววัน และในการบริจาคครั้งนี้ นายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมศาลเจ้าปู่ - ย่า อุดรธานี ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวม 1,000,000 บาท

 

 

 

ชาวไทยเชื้อสายจีนอุดรธานีมอบอุปกรณ์แพทย์-เงินสดช่วยจีนเอาชนะ