เมื่อวานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ออกหนังสือเรื่อง "ยกเว้นค่าเช่าค่าบริการและค่าสาธรณูปโภค" ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 

เรียนท่านเจ้าของร้านค้า จากเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการของ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และส่งผลต่อการดำเนินกิจการของร้านค้าภายในศูนย์ฯให้ไม่ได้รับความสะดวกแล้วนั้น

 

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนทางธุรกิจของท่าน ทางศูนย์ฯ ยินดียกเว้นการเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค ของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา 

 

 

 

ห้างเทอร์มินอล 21 โคราช งดเก็บค่าเช่าร้านตลอดเดือนกุมภาพันธ์