คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

รับสมัคร "สอบ ก.พ." ปี 2563 ตรวจสอบข้อมูลเช็คเลย

7 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:47 น.
สมัครสอบ กพ,สมัครสอบกพ,กพ2563,เตรียมตัวสอบกพ,รับสมัครสอบกพ,ราชการ,พนักงานราชการ,แบบ E-EXAM,แบบ PAPER  PENCIL,ภาค ก,สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 3,566 ครั้ง

ตรวจสอบ การรับสมัครสอบแข่งขัน ก.พ. ปี 2563 สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร วิชาที่สอบแข่งขัน ได้ที่นี่


เมื่อวานนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ซึ่งการสอบนี้ หมายถึง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ และต้องสามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแล้วจึงจะต้องทำข้อสอบให้ผ่านก่อน โดยต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนด

 

 

สรุปคือ หากคิดจะเข้าทำงานสายราชการ ต้องผ่านด่านแรกไปให้ได้ก่อนนั่นก็คือการสอบ ก.พ. หรือจะเรียกอีกอย่างว่า เป็นระบบกลาง ระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในระบบราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคคลในการทำงานก็ได้เช่นกัน 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

การสอบ ก.พ. จะแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก , ภาค ข และ ภาค ค ซึ่งจำเป็นต้องสอบให้ผ่านทุกภาค

 

ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป

- เป็นการทำแบบทดสอบที่วัดระดับเชาว์ปัญญา ทุกคนที่จะสอบบรรจุข้าราชการต้องสอบภาค ก (เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพ ไม่ต้องสอบใหม่อีก) แบ่งเป็น 3 วิชา คือ

 

1.ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป - ด้านการคิดคำนวณ และด้านการให้เหตุผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( ป.ตรี ป.โท ต้องทำให้ 36 ข้อขึ้นไปถึงผ่าน)

 

2.ทดสอบวิชาภาษาไทย - ด้านการเข้าใจภาษา ซึ่งจะทดสอบโดยการการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา จำนวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

 

3.ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ข้อสอบแยกเป็นระดับวุฒิการศึกษา

 

ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นการสอบที่เน้นใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นิติกร, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยข้อสอบจะเป็นการสอบแบบข้อเขียน  (และผู้สอบต้องนำหนังสือรับรองมายืนยันว่าได้สอบผ่าน ภาค ก. แล้วจึงจะสมัครได้)

 

ภาค ค คือ การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง  อาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบจิตวิทยา เป็นต้น

 

สำหรับปีนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งปีนี้มีการรับสมัครทั้ง 2 แบบ คือ แบบ PAPER & PENCIL (แบบกระดาษ) และแบบ E-EXAM แบบอิเล็กทรอนิค

 

1.แบบ PAPER & PENCIL (แบบกระดาษ)  มีที่นั่งจำนวน 50,000 ที่นั่ง 

การสอบโดยใช้กระดาษ ซึ่งมีจำนวน 15 ศูนย์สอบ และเปิดรับสมัคร 500,000 ที่นั่งสอบ โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิในการสมัครคือ 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)และ อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

- ระดับปริญญาตรี 

- ระดับปริญญาโท

โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 

 

2) แบบ E-EXAM (แบบอิเล็กทรอนิค)  มีที่นั่งจำนวน 26,520 ที่นั่ง 

การสอบแบบนี้จะสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีศูนย์สอบจำนวน 9 ศูนย์สอบและวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบดังนี้

- ระดับปริญญาตรี 

- ระดับปริญญาโท   

 

การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะเต็ม โดยแบ่งการสอบเป็น 5 รอบ สอบรอบละ 5,304 ที่นั่งสอบ รวมเป็น 26,520 ทั่นั่งสอบ หากผู้สมัครสอบยังไม่เต็ม จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สอบแบบ  E-EXAM  

- สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี   

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ   

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ  

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : ตึก S1 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จ. สุราษฎร์ธานี  

- มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 

 

การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนกว่าจะเต็ม โดยแบ่งการสอบเป็น 5 รอบ สอบรอบละ 5,304 ที่นั่งสอบ รวมเป็น 26,520 ทั่นั่งสอบ หากผู้สมัครสอบยังไม่เต็ม จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ampus.campus-star.com , jobthaidd.com



5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ