วันที่ 2 ก.พ.2563 การบินไทย ปรับตารางการบิน รับมือการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง ปรับลดเที่ยวบินเส้นทางไปจีน วันที่ 6-29 ก.พ.2563 แนะตรวจสอบตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ ที่เว็บไซต์ thaiairways.com

 

 

               นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนได้ออกประกาศยกเลิกการเดินทางเข้าออกเมืองอู่ฮั่น รวมทั้งเมืองใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงนั้น

 

               บริษัทฯ ได้ปรับตารางการบินโดยปรับลดเที่ยวบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการเดินทางและปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 6 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

 

               1. เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง จากเดิมทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
 

               2. เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ จากเดิมทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 10 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

               3. เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - กวางโจว จากเดิมทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ระหว่างวันที่ 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

การบินไทยลดเที่ยวบินไปจีน 6-29 ก.พ.2563

 

               4. เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เฉิงตู จากเดิมทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

               5. เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - คุนหมิง จากเดิมทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

               6. เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยเหมิน จากเดิมทำการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปรับเปลี่ยนเป็น ทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

               อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับตารางการบิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทาง จึงขอให้ผู้โดยสารมั่นใจในมาตรการป้องกันและดูแลผู้โดยสารของการบินไทย

 

               ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ยกเลิกได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง