นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มาเข้าพบหารือ เรื่อง การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 

         สืบเนื่องจากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และการจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญของความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ขององค์การสหประชาชาติ

 

วธ.หนุน "ภูเก็ต" เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ประชุมเครือข่ายฯยูเนสโก

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

 

        ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเชิญสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ๒๔๖เมืองทั่วโลก ใน ๗ สาขาเข้าร่วม ได้แก่ สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน สาขามีเดีย อาร์ต สาขาภาพยนตร์ สาขาอาหาร สาขาการออกแบบ สาขาดนตรี และสาขาวรรณกรรมโดยเมืองเจ้าภาพในปี ๒๕๖๓ คือเมืองซานโตส สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และปี ๒๕๖๔ คือ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

 

วธ.หนุน "ภูเก็ต" เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ประชุมเครือข่ายฯยูเนสโก

 

        ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ๔ เมือง ได้แก่ ภูเก็ตในสาขาอาหาร เชียงใหม่และสุโขทัยในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และกรุงเทพมหานครในสาขาออกแบบ ทั้งนี้ ภูเก็ตนับเป็นเมืองแรกของไทยและของอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ และในปัจจุบันเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาอาหารเพียงเมืองเดียวของอาเซียน

       

 

 

         ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นชอบสนับสนุนข้อเสนอของเทศบาลนครภูเก็ตในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไป

 

 

วธ.หนุน "ภูเก็ต" เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ประชุมเครือข่ายฯยูเนสโก

        "ในการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ เมืองซานโตส สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในช่วงเดือนมิถุนายน ปีนี้ จะมีเวทีที่จัดให้เมืองที่สนใจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ ปี ๒๕๖๕ นำเสนอข้อมูลความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนจะได้นำเสนอข้อโดดเด่นและความพร้อมของภูเก็ต"ปลัดวธ.กล่าว

 

         ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า หลังจากนั้น จะเปิดให้สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั่วโลกลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์เพื่อเลือกเมืองเจ้าภาพในอีก ๒ ปีข้างหน้า เบื้องต้นทางวธ. ร่วมกับ ศธ. เสนอชื่อภูเก็ตเป็นเจ้าภาพภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนข้างต้น โดยจะทราบผลภายในเดือนกันยายน ปีนี้